Điểm chuẩn Đại Học Đông Đô 2019, Điểm chuẩn DDU-ĐHĐĐ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Đông Đô năm 2019 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDU (ĐH Đông Đô) cho kỳ tuyển sinh năm học 2019 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Đông Đô trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐĐ được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Đông Đô NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Đông Đô (viết tắt: ĐHĐĐ) năm 2019 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Đông Đô mới nhất cho năm học 2019. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHĐĐ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ĐĐ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Đông Đô năm 2019: Điểm chuẩn DDU - Điểm chuẩn ĐHĐĐ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, C00, D01, D14 14
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01, C00, D01, D14 14
3 7220209 Ngôn ngữ Nhật A01, C00, D01, D14 14
4 7310205 Quản lý nhà nước A00, A01, C00, D01 14
5 7310206 Quan hệ quốc tế C00, C09, C14, D01 14
6 7310630 Việt Nam học A00, A01, C00, D01 14
7 7320201 Thông tin - thư viện A00, A01, C00, D01 14
8 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, B00, D01 14
9 7340122 Thương mại điện tử A00, A01, D01, D08 14
10 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, B00, D01 14
11 7340301 Kế toán A00, A01, B00, D01 14
12 7380107 Luật kinh tế A00, A01, C00, D01 14
13 7420201 Công nghệ sinh học A00, A02, B02, D08 14
14 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, A02, D01 14
15 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, B00, D01 14
16 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, A06, B00 14
17 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00, A01, B00, D01 14
18 7580101 Kiến trúc H00, H02, V00, V01 14
19 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, B00, D01 14
20 7640101 Thú y A00, A01, B00, D01 14
21 7720201 Dược học A00, A02, B00, D07 20
22 7720301 Điều dưỡng A00, A01, B00, C00 18
23 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00, A02, B00, D07 18

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Đông Đô mới nhất

Điểm chuẩn  xét học bạ THPT của Trường Đại học Đông Đô 2021 

Trường Đại học Đông Đô đã công bố điểm chuẩn xét học bạ THPT 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết về điểm chuẩn Đại học Đông Đô theo phương thức xét tuyển học bạ cho từng ngành cụ thể như sau:

Cập nhật:
Top