Điểm chuẩn Đại Học Đồng Nai 2013, Điểm chuẩn DNU-ĐHĐN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Đồng Nai năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DNU (ĐH Đồng Nai) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Đồng Nai trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Đồng Nai NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Đồng Nai (viết tắt: ĐHĐN) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Đồng Nai mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHĐN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ĐN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đồng Nai
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đồng Nai

Điểm chuẩn Trường Đại Học Đồng Nai năm 2013: Điểm chuẩn DNU - Điểm chuẩn ĐHĐN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140209 Sư phạm Toán học A 17
2 7140211 Sư phạm Vật lí A 13
3 7140212 Sư phạm Hóa học A 17
4 7140212 Sư phạm Hóa học B 18
5 7140213 Sư phạm Sinh học B 14
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn C 14
7 7140218 Sư phạm Lịch sử C 14
8 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D1 19.5
9 7I40202 Giáo dục Tiểu học A,C 15.5
10 7I40201 Giáo dục Mầm non M 15.5
11 7340301 Kế toán A 13
12 7340301 Kế toán D1 13.5
13 7340101 Quản trị kinh doanh A 13
14 7340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5
15 C140209 Sư phạm Toán học A cao đẳng 11
16 C140212 Sư phạm Hóa học A cao đẳng 10
17 C140212 Sư phạm Hóa học B cao đẳng 11
18 C140217 Sư phạm Ngữ văn C cao đẳng 11
19 140218 Sư phạm Lịch sử C cao đẳng 11
20 C140219 Sư phạm Địa 11 C cao đẳng 11
21 c140231 Sư phạm Tiếng Anh D1 cao đẳng 14
22 C140202 Giáo dục Tiểu học A,c cao đẳng 11
23 C140201 Giáo dục Mầm non M cao đẳng 10
24 C220201 Tiếng Anh D1 cao đẳng 10.5
25 C340406 Quản trị văn phòng C cao đẳng 11
26 C340406 Quản trị văn phòng D1 cao đẳng 10.5
27 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1 cao đẳng 10
28 C340101 Quản trị kinh doanh D1 cao đẳng 10.5
29 C340301 Kế toán A,A1 cao đẳng 10
30 C340301 Kế toán D1 cao đẳng 10.5
31 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 cao đẳng 10
32 C340201 Tài chính - Ngân hàng D1 cao đẳng 10.5
33 C480201 Công nghệ thông tin A,A1 cao đẳng 10
34 C440301 Khoa học môi trường A cao đẳng 10
35 C440301 Khoa học môi trường B cao đẳng 11
36 C320202 Khoa học thư viện C cao đẳng 10
37 C320202 Khoa học thư viện D1 cao đẳng 10.5
38 C340407 Thư kí văn phòng C cao đẳng 10
39 C340407 Thư kí văn phòng D1 cao đẳng 10.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Đồng Nai mới nhất

Cập nhật:
Top