Điểm chuẩn Đại Học Đồng Nai 2014, Điểm chuẩn DNU-ĐHĐN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Đồng Nai năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DNU (ĐH Đồng Nai) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Đồng Nai trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Đồng Nai NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Đồng Nai (viết tắt: ĐHĐN) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Đồng Nai mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHĐN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ĐN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đồng Nai
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đồng Nai

Điểm chuẩn Trường Đại Học Đồng Nai năm 2014: Điểm chuẩn DNU - Điểm chuẩn ĐHĐN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340301 Kế toán A 14
2 7340301 Kế toán A1,D1 14
3 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 14
4 7220201 Ngôn ngữ Anh D1 14
5 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D1 21
6 7140218 Sư phạm Lịch sử C 14
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn C 14
8 7140213 Sư phạm Sinh học B 15
9 7140212 Sư phạm Hoá học A,B 18
10 7140211 Sư phạm Vật lí A,A1 16
11 7140209 Sư phạm Toán học A 18
12 7140202 Giáo dục Tiểu học A,C 16
13 7140201 Giáo dục Mầm non M 15
14 C850103 Quản lí đất đai A, D1 10
15 C850103 Quản lí đất đai B 11
16 C480201 Công nghệ thông tin A,A1 10
17 C440301 Khoa học môi trường A,B 10
18 C340407 Thư ký văn phòng C,D1 10
19 C340301 Kế toán A,A1,D1 10
20 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1 10
21 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 10
22 C320202 Khoa học thư viện A,C,D1 10
23 C220342 Quản lí văn hoá C,D1 10
24 C220201 Tiếng Anh D1 10
25 C220113 Việt Nam học (VH du lịch) C,D1 10
26 C140231 Sư phạm Tiếng Anh D1 15
27 C140218 Sư phạm Lịch sử C 10
28 C140211 Sư phạm Vật lí A,A1 11
29 C140209 Sư phạm Toán học A 11
30 C140202 Giáo dục Tiểu học A,C 12
31 C140201 Giáo dục Mầm non M 12

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Đồng Nai mới nhất

Cập nhật:
Top