Điểm chuẩn Đại Học Đồng Nai 2019, Điểm chuẩn DNU-ĐHĐN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Đồng Nai năm 2019 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DNU (ĐH Đồng Nai) cho kỳ tuyển sinh năm học 2019 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Đồng Nai trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Đồng Nai NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Đồng Nai (viết tắt: ĐHĐN) năm 2019 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Đồng Nai mới nhất cho năm học 2019. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHĐN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH ĐN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đồng Nai
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đồng Nai

Điểm chuẩn Trường Đại Học Đồng Nai năm 2019: Điểm chuẩn DNU - Điểm chuẩn ĐHĐN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00, M05 18
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, A01, C00, D01 18.5
3 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01 18
4 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01 24.7
5 7140212 Sư phạm Hoá học A00, B00, D07 18
6 7140213 Sư phạm Sinh học A02, B00 18.5
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D01, D14 18
8 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, D14 22.6
9 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01, D01 18
10 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01 16
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 16
12 7340301 Kế toán A00, A01, D01 15
13 7440301 Khoa học môi trường A00, A02, B00, D07 15
14 7850103 Quản lý đất đai A00, A01, B00 20.8
15 51140201 Giáo dục Mầm non M00, M05 hệ cao đẳng 16
16 51140202 Giáo dục Tiểu học A00, A01, C00, D01 hệ cao đẳng 16
17 51140209 Sư phạm Toán học A00, A01 hệ cao đẳng 19
18 51140211 Sư phạm Vật lý A00, A01 hệ cao đẳng 16
19 51140212 Sư phạm Hoá học A00, B00, D07 hệ cao đẳng 19.5
20 51140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D01, D14 hệ cao đẳng 19.8
21 51140221 Sư phạm Âm nhạc N00 ---
22 51140231 Sư phạm Tiếng Anh A01, D01 hệ cao đẳng 16

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Đồng Nai mới nhất

Cập nhật:
Top