Điểm chuẩn Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội 2020, QHS-GDĐHQGHN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn QHS (ĐH Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn GDĐHQGHN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội (viết tắt: ĐHGDĐHQGHN) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHGDĐHQGHN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH GDĐHQGHN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2020: Điểm chuẩn QHS - Điểm chuẩn ĐHGDĐHQGHN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Sư phạm Toán và KHTN A00,A01,B00,D01 22.75
2 Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử , Lịch Sử và Địa lý C00,D01,D14,D15 23.3
3 Khoa học Giáo dục và Khác A00,B00,C00,D01 17
4 Giáo dục Tiểu học A00,B00,C00,D01 25.3
5 Giáo dục mầm non A00,B00,C00,D01 19.25

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội mới nhất

Cập nhật:
Top