Điểm chuẩn Đại Học Hà Hoa Tiên 2013, Điểm chuẩn DHH-ĐHHHT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Hà Hoa Tiên năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHH (ĐH Hà Hoa Tiên) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Hà Hoa Tiên trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn HHT được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Hà Hoa Tiên NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Hà Hoa Tiên (viết tắt: ĐHHHT) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Hà Hoa Tiên mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHHHT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH HHT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nam
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nam

Điểm chuẩn Trường Đại Học Hà Hoa Tiên năm 2013: Điểm chuẩn DHH - Điểm chuẩn ĐHHHT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340301 Kế toán A, A1 13
2 7340301 Kế toán D1,2,3,4 13.5
3 7340201 Tài Chính ngân hàng A, A1 13
4 7340201 Tài Chính ngân hàng D1,2,3,4 13.5
5 7340101 Quản trị kinh doanh A, A1 13
6 7340101 Quản trị kinh doanh D1,2,3,4 13.5
7 7480104 Công nghệ thông tin A, A1 13
8 7480104 Công nghệ thông tin D1 13.5
9 7220201 Ngôn Ngữ Anh D1 13.5
10 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A, A1 13
11 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A, A1 13
12 7510303 Công nghệ kt điều khiển và tự động hóa A, A1 13
13 7510202 Công nghệ chế tạo máy A, A1 13
14 C340301 Kế toán A, A1 Cao đẳng 10
15 C340301 Kế toán D1,2,3,4 Cao đẳng 11
16 C340201 Tài Chính ngân hàng A, A1 Cao đẳng 10
17 C340201 Tài Chính ngân hàng D1,2,3,4 Cao đẳng 11
18 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1 Cao đẳng 10
19 C340101 Quản trị kinh doanh D1,2,3,4 Cao đẳng 11
20 C480202 Tin học ứng dụng A, A1 Cao đẳng 10
21 C480202 Tin học ứng dụng D1 Cao đẳng 11
22 C220201 Ngôn Ngữ Anh D1 Cao đẳng 11
23 C510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A, A1 Cao đẳng 10
24 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A, A1 Cao đẳng 10
25 C510303 Công nghệ kt điều khiển và tự động hóa A, A1 Cao đẳng 10
26 C510202 Công nghệ chế tạo máy A, A1 Cao đẳng 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Hà Hoa Tiên mới nhất

Cập nhật:
Top