Điểm chuẩn Đại Học Hà Hoa Tiên 2012, Điểm chuẩn DHH-ĐHHHT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Hà Hoa Tiên năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHH (ĐH Hà Hoa Tiên) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Hà Hoa Tiên trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn HHT được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Hà Hoa Tiên NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Hà Hoa Tiên (viết tắt: ĐHHHT) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Hà Hoa Tiên mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHHHT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH HHT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nam
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nam

Điểm chuẩn Trường Đại Học Hà Hoa Tiên năm 2012: Điểm chuẩn DHH - Điểm chuẩn ĐHHHT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Đại Học Đạt điểm sàn Đại học trở lên ---
2 Cao Đẳng Đạt điểm sàn Cao Đẳng trở lên ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Hà Hoa Tiên mới nhất

Cập nhật:
Top