Điểm chuẩn Đại Học Hạ Long 2020, Điểm chuẩn HLU-ĐHHL

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Hạ Long năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn HLU (ĐH Hạ Long) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Hạ Long trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn HL được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Hạ Long NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Hạ Long (viết tắt: ĐHHL) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Hạ Long mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHHL và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH HL qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Ninh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Ninh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Hạ Long năm 2020: Điểm chuẩn HLU - Điểm chuẩn ĐHHL

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16
2 7810201 Quản trị khách sạn 16
3 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 15
4 7229042 Quản lý văn hóa 16
5 7480101 Khoa học máy tính 15
6 7220201 Ngôn ngữ Anh Điểm ngoại ngữ x2 20
7 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 17
8 7220209 Ngôn ngữ Nhật Điểm ngoại ngữ x2 20
9 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 15
10 7620301 Nuôi trồng thủy sản 15
11 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Hạ Long mới nhất

Cập nhật:
Top