Điểm chuẩn Đại Học Hải Dương 2012, Điểm chuẩn DKT-ĐHHD

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Hải Dương năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DKT (ĐH Đại Học Hải Dương) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Hải Dương trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn HD được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Hải Dương NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Hải Dương (viết tắt: ĐHHD) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Hải Dương mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHHD và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH HD qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hải Dương
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hải Dương

Điểm chuẩn Trường Đại Học Hải Dương năm 2012: Điểm chuẩn DKT - Điểm chuẩn ĐHHD

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7520320 Kỹ thuật môi trường B 14
2 7520103 Kỹ thuật cơ khí A, A1 13.5
3 7520114 Kỹ thuật cơ - điện tử A, A1 13
4 7520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A, A1 13
5 7520214 Kỹ thuật máy tính A, A1 13
6 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A, A1 13
7 7140214 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp A, A1 13
8 7510604 Kinh tế công nghiệp D1 13.5
9 7520201 Kỹ thuật điện, điện tử A, A1 13
10 7510601 Quản lý công nghiệp D1 13.5
11 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A, A1 13
12 7580205 Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông A, A1 13
13 7520320 Kỹ thuật môi trường A 13
14 7510601 Quản lý công nghiệp A,A1 13
15 7510604 Kinh tế công nghiệp A,A1 13

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Hải Dương mới nhất

Cập nhật:
Top