Điểm chuẩn Đại Học Hải Dương 2020, Điểm chuẩn DKT-ĐHHD

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Hải Dương năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DKT (ĐH Đại Học Hải Dương) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Hải Dương trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn HD được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Hải Dương NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Hải Dương (viết tắt: ĐHHD) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Hải Dương mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHHD và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH HD qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hải Dương
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hải Dương

Điểm chuẩn Trường Đại Học Hải Dương năm 2020: Điểm chuẩn DKT - Điểm chuẩn ĐHHD

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340301 Kế toán 15.25
2 7340201 Tài chính - Ngân hàng 15
3 7340101 Quản trị kinh doanh 15
4 7340406 Quản trị văn phòng 15.25
5 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16.5
6 7310101 Kinh tế 17
7 7620116 Phát triển nông thôn 17.5
8 7520201 Kỹ thuật điện 15
9 7480201 Công nghệ thông tin 15
10 7620105 Chăn nuôi 17
11 7310201 Chính trị học 17.5
12 7220201 Ngôn ngữ Anh 17

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Hải Dương mới nhất

Cập nhật:
Top