Điểm chuẩn Đại Học Hoa Lư 2012, Điểm chuẩn DNB-ĐHHL

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Hoa Lư năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DNB (ĐH Hoa Lư) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Hoa Lư trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn HL được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Hoa Lư NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Hoa Lư (viết tắt: ĐHHL) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Hoa Lư mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHHL và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH HL qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Ninh Bình
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Ninh Bình

Điểm chuẩn Trường Đại Học Hoa Lư năm 2012: Điểm chuẩn DNB - Điểm chuẩn ĐHHL

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 101 Sư phạm Toán học A 13
2 102 Sư phạm Vật lý A 13
3 104 Sư phạm Sinh học A 13
4 401 Kế toán A 13
5 402 Quản trị kinh doanh A 13
6 C13 Sư phạm Hoá học A Cao đẳng 10
7 C41 Kế toán A Cao đẳng 10
8 C42 Quản trị kinh doanh A Cao đẳng 10
9 C61 Tin học ứng dụng A Cao đẳng 10
10 104 Sư phạm Sinh học B 14
11 603 Khoa học cây trồng B 14
12 201 Sư phạm Văn học C 14
13 501 Việt Nam học C 14
14 C21 Sư phạm Ngữ văn C Cao đẳng 11
15 C24 Sư phạm GDCD-Sử C Cao đẳng 11
16 C32 Giáo dục tiểu học C Cao đẳng 11
17 C51 Việt Nam học C Cao đẳng 11
18 C52 Khoa học Thư viện C Cao đẳng 11
19 401 Kế toán D1 13
20 402 Quản trị kinh doanh D1 13
21 501 Việt Nam học D1 13
22 C41 Kế toán D1 Cao đẳng 10
23 C42 Quản trị kinh doanh D1 Cao đẳng 10
24 C51 Việt Nam học D1 Cao đẳng 10
25 C52 Khoa học Thư viện D1 Cao đẳng 10
26 C32 Giáo dục tiểu học D1 Cao đẳng 10
27 301 Giáo dục Mầm non M 13
28 C31 Giáo dục mầm non M Cao đẳng 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Hoa Lư mới nhất

Cập nhật:
Top