Điểm chuẩn Đại Học Hoa Lư 2013, Điểm chuẩn DNB-ĐHHL

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Hoa Lư năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DNB (ĐH Hoa Lư) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Hoa Lư trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn HL được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Hoa Lư NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Hoa Lư (viết tắt: ĐHHL) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Hoa Lư mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHHL và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH HL qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Ninh Bình
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Ninh Bình

Điểm chuẩn Trường Đại Học Hoa Lư năm 2013: Điểm chuẩn DNB - Điểm chuẩn ĐHHL

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140209 Sư phạm Toán học A,A1 13
2 7140211 Sư phạm Vật lý A,A1 13
3 7140213 Sư phạm Sinh học B 14
4 7140212 Sư phạm Hóa học A 13
5 7140212 Sư phạm Hóa học B 14
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn C 14
7 7140201 Giáo dục Mầm non M 13.5
8 7340301 Kế toán A,A1 13
9 7340301 Kế toán D1 13.5
10 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13
11 7340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5
12 7220113 Việt Nam học C 14
13 7220113 Việt Nam học D1 13.5
14 C140201 Giáo dục Mầm non M Cao đẳng 10
15 C140202 Giáo dục Tiểu học C Cao đẳng 11
16 C140202 Giáo dục Tiểu học D1 Cao đẳng 10
17 C140217 Sư phạm ngữ văn C Cao đẳng 11
18 C140209 Sư phạm Toán A,A1 Cao đẳng 10
19 C140212 Sư phạm Hóa A Cao đẳng 10
20 C140212 Sư phạm Hóa B Cao đẳng 11
21 C140231 Sư phạm Tiếng Anh A1,D1 Cao đẳng 10
22 C340301 Kế toán A,D1 Cao đẳng 10
23 C340101 Quản trị Kinh doanh A,A1,D1 Cao đẳng 10
24 C220113 Việt Nam học C Cao đẳng 11
25 C220113 Việt Nam học D1 Cao đẳng 10
26 C480202 Tin học ứng dụng A,A1,D1 Cao đẳng 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Hoa Lư mới nhất

Cập nhật:
Top