Điểm chuẩn Đại Học Hoa Lư 2017, Điểm chuẩn DNB-ĐHHL

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Hoa Lư năm 2017 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DNB (ĐH Hoa Lư) cho kỳ tuyển sinh năm học 2017 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Hoa Lư trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn HL được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Hoa Lư NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Hoa Lư (viết tắt: ĐHHL) năm 2017 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Hoa Lư mới nhất cho năm học 2017. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHHL và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH HL qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Ninh Bình
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Ninh Bình

Điểm chuẩn Trường Đại Học Hoa Lư năm 2017: Điểm chuẩn DNB - Điểm chuẩn ĐHHL

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00 15.5
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 15.5
3 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; C20; D66 15.5
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D08 15.5
5 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02 15.5
6 7140212 Sư phạm Hoá học A00; B00; D07 15.5
7 7140213 Sư phạm Sinh học A02, B00,D08 15.5
8 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; D15; D66 15.5
9 7310630 Việt Nam học C00; D14; D15; D66 15.5
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 15.5
11 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 15.5
12 51140202 Giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) A00, A01, C00, D01 Tốt nghiệp THPT ---
13 51140231 Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) A01, D01, D14, D15 Tốt nghiệp THPT ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Hoa Lư mới nhất

Cập nhật:
Top