Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương - TPHCM 2016, DHV-HVTPHCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Hùng Vương - TPHCM năm 2016 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHV (ĐH Hùng Vương - TPHCM) cho kỳ tuyển sinh năm học 2016 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Hùng Vương - TPHCM trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn HVTPHCM được công bố chính thức bởi Trường Đại học Hùng Vương - TPHCM NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Hùng Vương - TPHCM (viết tắt: ĐHHVTPHCM) năm 2016 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Hùng Vương - TPHCM mới nhất cho năm học 2016. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHHVTPHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH HVTPHCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại học Hùng Vương - TPHCM năm 2016: Điểm chuẩn DHV - Điểm chuẩn ĐHHVTPHCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 ---
2 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 ---
3 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 ---
4 7480201 Công nghệ thông tin A01; D01; D07; D08 ---
5 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; A02; B00; D08 ---
6 7720701 Quản lý bệnh viện A02; B00; B03; D08 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Hùng Vương - TPHCM mới nhất

Cập nhật:
Top