Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương - TPHCM 2019, DHV-HVTPHCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Hùng Vương - TPHCM năm 2019 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHV (ĐH Hùng Vương - TPHCM) cho kỳ tuyển sinh năm học 2019 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Hùng Vương - TPHCM trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn HVTPHCM được công bố chính thức bởi Trường Đại học Hùng Vương - TPHCM NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Hùng Vương - TPHCM (viết tắt: ĐHHVTPHCM) năm 2019 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Hùng Vương - TPHCM mới nhất cho năm học 2019. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHHVTPHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH HVTPHCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại học Hùng Vương - TPHCM năm 2019: Điểm chuẩn DHV - Điểm chuẩn ĐHHVTPHCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15, D66 14
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00, D01, D04, D15 14
3 7220209 Ngôn ngữ Nhật C00, D01, D15, D66 14
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00, C00, C01, D01 14
5 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, C00, C04, D01 14
6 7340301 Kế toán A00, C03, C14, D01 14
7 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, C14, D01 14
8 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00, A01, A04, A06 20
9 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00, A02, B00, C08 22
10 7720802 Quản lý bệnh viện B00, B03, C01, C02 14
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, C00, D01 14

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Hùng Vương - TPHCM mới nhất

Cập nhật:
Top