Điểm chuẩn Đại học Khánh Hòa 2020, Điểm chuẩn UKH-ĐHKH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn UKH (ĐH Khánh Hòa) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Khánh Hòa trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KH được công bố chính thức bởi Trường Đại học Khánh Hòa NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Khánh Hòa (viết tắt: ĐHKH) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Khánh Hòa mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Khánh Hòa
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Khánh Hòa

Điểm chuẩn Trường Đại học Khánh Hòa năm 2020: Điểm chuẩn UKH - Điểm chuẩn ĐHKH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140209 Sư phạm Toán học A00;B00;A01;D07 18.5
2 7140211 Sư phạm Vật lý A00;B00;A01;D07 18.5
3 7440112 Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) A00;B00;A01;D07 15
4 7440112A Hóa học (Hóa phân tích môi trường) A00;B00;A01;D07 15
5 7420203 Sinh học ứng dụng (Nông nghiệp công nghệ cao) A00;B00;A01;D07 15
6 7420203A Sinh học ứng dụng (Dược liệu) A00;B00;A01;D07 15
7 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00;D14;D15;D01 18.5
8 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01;A01;D15;D14 16.5
9 7340101 Quản trị kinh doanh (Khách sạn - Nhà hàng) D01;A01;D15;D14 17
10 7340101A Quản trị kinh doanh (Quản lý Bán lẻ) D01;A01;D15;D14 17
11 7310630 Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) D01;A01;D15;D14 15
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D01;A01;D15;D14 Điểm sàn môn Tiếng Anh 4.5 17.5
13 7220201A Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) D01;A01;D15;D14 Điểm sàn môn Tiếng Anh 4.5 17
14 7310630A Việt Nam học (Văn hoá Du lich) C00;C19;C20;D01 17.5
15 7229030 Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) C00;C19;C20;D01 15
16 7229040 Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) C00;C19;C20;D01 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Khánh Hòa mới nhất

Cập nhật:
Top