Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế 2010, DHT-KHĐHH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế năm 2010 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHT (ĐH Khoa Học – Đại Học Huế) cho kỳ tuyển sinh năm học 2010 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KHĐHH được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế (viết tắt: ĐHKHĐHH) năm 2010 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế mới nhất cho năm học 2010. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKHĐHH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KHĐHH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế năm 2010: Điểm chuẩn DHT - Điểm chuẩn ĐHKHĐHH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 101 Toán học A 13.5
2 102 Tin học A 13
3 103 Vật lý A 13
4 104 Kiến trúc công trình V 22
5 105 Điện tử viễn thông A 15.5
6 106 Tin học ứng dụng A 13.5
7 201 Hóa học A 13
8 202 Địa chất A 13
9 203 Địa chất công trình và địa chất thủy văn A 13
10 301 Sinh học B 14
11 302 Địa lý A 13
12 303 Địa lý. B 14
13 303 Khoa học môi trường A 13.5
14 303 Khoa học môi trường. B 17
15 304 Công nghệ sinh học A 15
16 304 Công nghệ sinh học. B 19
17 601 Văn học C 14
18 602 Lịch sử C 14
19 603 Triết học A 13
20 603 Triết học. C 14
21 604 Hán Nôm C 14
22 605 Báo chí C 15
23 606 Công tác xã hội C 14
24 607 Xã hội học C 14
25 607 Xã hội học. D1 13
26 608 Ngôn ngữ C 14
27 608 Ngôn ngữ. D1 13
28 609 Đông phương học C 14
29 609 Đông phương học. D1 13

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế mới nhất

Cập nhật:
Top