Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế 2011, DHT-KHĐHH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế năm 2011 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHT (ĐH Khoa Học – Đại Học Huế) cho kỳ tuyển sinh năm học 2011 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KHĐHH được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế (viết tắt: ĐHKHĐHH) năm 2011 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế mới nhất cho năm học 2011. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKHĐHH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KHĐHH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế năm 2011: Điểm chuẩn DHT - Điểm chuẩn ĐHKHĐHH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 101  Toán học A 14
2 102 Tin học A 13
3 103  Vật lí học A 13
4 104  Kiến trúc V 20.5
5 105  Điện tử - Viễn thông A 14
6 106 Toán Tin ứng dụng A 14
7 201  Hóa học A 14.5
8 201  Hóa học : B 17
9 202  Địa chất học A 13
10 203  Địa chất công trình và địa chất thủy văn A 13
11 301  Sinh học B 14
12 302  Địa lí tự nhiên A 13
13 302  Địa lí tự nhiên : B 14
14 303  Khoa học môi trường A 15
15 303  Khoa học môi trường: B 17
16 304  Công nghệ sinh học A 15
17 304  Công nghệ sinh học : B 17
18 601 Văn học C 14
19 602  Lịch sử C 14
20 603  Triết học A 13
21 603  Triết học: C 14
22 604  Hán - Nôm C 14
23 604  Hán - Nôm: D1 13
24 605  Báo chí C 14.5
25 605  Báo chí: D1 14
26 606  Công tác xã hội C 14
27 607  Xã hội học C 14
28 607  Xã hội học: D1 13
29 608  Ngôn ngữ học C 14
30 608  Ngôn ngữ học : D1 13
31 609  Đông phương học C 14
32 609  Đông phương học: D1 13

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế mới nhất

Cập nhật:
Top