Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế 2020, DHT-KHĐHH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHT (ĐH Khoa Học – Đại Học Huế) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KHĐHH được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế (viết tắt: ĐHKHĐHH) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKHĐHH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KHĐHH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế năm 2020: Điểm chuẩn DHT - Điểm chuẩn ĐHKHĐHH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7220104 Hán - Nôm 15.75
2 7229001 Triết học 16
3 7229010 Lịch sử 15
4 7229020 Ngôn ngữ học 15.75
5 7229030 Văn học 15.75
6 7310108 Toán kinh tế 16
7 7310205 Quản lý nhà nước 16
8 7310301 Xã hội học 15.75
9 7310608 Đông phương học 15
10 7320101 Báo chí 16
11 7420201 Công nghệ sinh học 15
12 7420202 Kỹ thuật sinh học 15
13 7440112 Hoá học 16
14 7440301 Khoa học môi trường 16
15 7460112 Toán ứng dụng 15
16 7480103 Kỹ thuật phần mềm 16
17 7480107 Quản trị và phân tích dữ liệu 17
18 7480201 Công nghệ thông tin 17
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông 15
20 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học 16
21 7520320 Kỹ thuật môi trường 16
22 7520501 Kỹ thuật địa chất 15.5
23 7580101 Kiến trúc 15
24 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị 15
25 7580211 Địa kỹ thuật xây dựng 15.5
26 7760101 Công tác xã hội 16
27 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế mới nhất

Cập nhật:
Top