Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên 2020, DTZ-KHĐHTN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DTZ (ĐH Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KHĐHTN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên (viết tắt: ĐHKHĐHTN) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKHĐHTN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KHĐHTN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên

Điểm chuẩn Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên năm 2020: Điểm chuẩn DTZ - Điểm chuẩn ĐHKHĐHTN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7420201_CLC Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh B00, D07, D08 Chất lượng cao 18.5
2 7380101_CLC Dịch vụ pháp luật D01, C00, C14, D84 Chất lượng cao 16.5
3 7810103_CLC Quản trị khách sạn và Resort C00, D01, C20, D66 Chất lượng cao 16.5
4 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, D08, B04 17
5 7380101 Luật D01, C00, C14, D84 15
6 7340401 Khoa học quản lý D01, C00, C14, D84 15
7 7440217 Địa lý tự nhiên A00, D01, C04, C20 15
8 7440301 Khoa học môi trường A00, B00, D01, C14 15
9 7460117 Toán - Tin A00, D84, D01, C14 15
10 7510401 Công nghệ kỹ thuật Hoá học B00, A11, D01, C17 15
11 7720203 Hoá dược B00, A11, D01, C17 15
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00, D01, C20, D66 15
13 7810101 Du lịch C00, D01, C20, C04 15
14 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00, B00, D01, C14 15
15 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15, D66 15
16 7760101 Công tác xã hội D01, C00, C14, D84 15
17 7229030 Văn học D01, C00, C14, D84 15
18 7229010 Lịch sử D01, C00, C14, D84 15
19 7320101 Báo chí D01, C00, C14, D84 15
20 7320201 Thông tin - Thư viện D01, C00, C14, D84 15
21 7310630 Việt Nam học D01, C00, C14, D84 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên mới nhất

Điểm chuẩn trúng tuyển xét học bạ của trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 2021

Điểm chuẩn trúng tuyển xét học bạ của trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật điểm sàn xét tuyển năm 2021, điểm chuẩn các năm trước của trường ĐH Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Cập nhật:
Top