Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên 2012, DTZ-KHĐHTN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DTZ (ĐH Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KHĐHTN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên (viết tắt: ĐHKHĐHTN) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKHĐHTN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KHĐHTN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên

Điểm chuẩn Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên năm 2012: Điểm chuẩn DTZ - Điểm chuẩn ĐHKHĐHTN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Báo chí, Du lịch học D1 13.5
2 7440112 Hóa học A 13
3 7440301 Khoa học môi trường A 13
4 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A 13
5 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A 13
6 7460101 Toán học A, A1 13
7 7440102 Vật lý học A, A1 13
8 7460112 Toán ứng dụng A, A1 13
9 7440112 Hóa học B 14
10 7440217 Địa lý tự nhiên B 14
11 7440301 Khoa học môi trường B 14
12 7420101 Sinh học B 14
13 7420201 Công nghệ sinh học B 14
14 7320202 Khoa học thư viện B 14
15 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học B 14
16 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường B 14
17 7440217 Địa lý tự nhiên C 14.5
18 7220330 Văn học C 14.5
19 7220310 Lịch sử C 14.5
20 7340401 Khoa học quản lý C 14.5
21 7760101 Công tác xã hội C 14.5
22 7220113 Việt Nam học C 14.5
23 7320202 Khoa học thư viện C 14.5
24 7320101 Báo chí C ---
25 7220310 Lịch sử D1 13.5
26 7340401 Khoa học quản lý D1 13.5
27 7760101 Công tác xã hội D1 13.5
28 7220113 Việt Nam học D1 13.5
29 7320101 Báo chí D1 13.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên mới nhất

Điểm chuẩn trúng tuyển xét học bạ của trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 2021

Điểm chuẩn trúng tuyển xét học bạ của trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật điểm sàn xét tuyển năm 2021, điểm chuẩn các năm trước của trường ĐH Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Cập nhật:
Top