Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM 2020, QST-KHTN-ĐHQGTPHCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn QST (ĐH Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KHTN-ĐHQGTPHCM được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM (viết tắt: ĐHKHTN-ĐHQGTPHCM) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKHTN-ĐHQGTPHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KHTN-ĐHQGTPHCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2020: Điểm chuẩn QST - Điểm chuẩn ĐHKHTN-ĐHQGTPHCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7420101 Sinh học 18
2 7420101_CLC Sinh học (CT Chất lượng cao) 18
3 7420201 Công nghệ Sinh học 25
4 7420201_CLC Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) 23.75
5 7440102 Vật lý học 17
6 7440228 Hải dương học 17
7 7520402 Kỹ thuật Hạt nhân 17
8 7520403 Vật lý Y khoa 22
9 7440112 Hóa học 25
10 7440112_CLC Hóa học (CT Chất lượng cao) 22
11 7440112_VP Hóa học (CTLK Việt - Pháp) 22
12 7510401_CLC Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) 22.75
13 7440122 Khoa học Vật liệu 17
14 7510402 Công nghệ Vật liệu 18
15 7440201 Địa chất học 17
16 7520501 Kỹ thuật Địa chất 17
17 7440301 Khoa học Môi trường 17
18 7440301_BT Khoa học Môi trường (PH ĐHQG-HCM, Bến Tre) 16
19 7440301_CLC Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) 17
20 7510406 Công nghệ kỹ thuật Môi trường 17
21 7460101 Toán học 20
22 7480109 Khoa học dữ liệu 24
23 7480201_NN Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin (Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Truyền thông & Mạng máy tính) 27.2
24 7480201_CLC Công nghệ Thông tin (CT Chất lượng cao) 25.75
25 7480101_TT Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến) 26.65
26 7480201_VP Công nghệ Thông tin (CTLK Việt - Pháp) 24.7
27 7520207 Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông 23
28 7520207_CLC Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT Chất lượng cao) 18

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM 2021 cao nhất 28 điểm

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM 2021 cao nhất 28 điểm. Tuyển sinh 24 cập nhật chi tiết điểm chuẩn ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM năm nay để các bạn thí sinh tham khảo. 

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM năm 2021 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2021. Điểm chuẩn của trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM năm nay tăng nhẹ, phụ huynh và các thí sinh cùng tham khảo điểm chuẩn QST để có sự lựa chọn tốt nhất nhé.

Cập nhật:
Top