Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM 2020, QSX-KHXHNVĐHQGTPHCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn QSX (ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KHXHNVĐHQGTPHCM được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM (viết tắt: ĐHKHXHNVĐHQGTPHCM) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKHXHNVĐHQGTPHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KHXHNVĐHQGTPHCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2020: Điểm chuẩn QSX - Điểm chuẩn ĐHKHXHNVĐHQGTPHCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7140101 Giáo dục học B00; D01 21.25
2 7140101 Giáo dục học C00; C01 22.15
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 26.17
4 7220201_CLC Ngôn ngữ Anh_CLC D01 25.65
5 7220202 Ngôn ngữ Nga D01; D02 20
6 7220203 Ngôn ngữ Pháp D03 22.75
7 7220203 Ngôn ngữ Pháp D01 23.2
8 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 25.2
9 7220204_CLC Ngôn ngữ Trung Quốc_CLC D01; D04 24
10 7220205 Ngôn ngữ Đức D05 22
11 7220205 Ngôn ngữ Đức D01 23
12 7220206 Ngôn ngữ Tây Ban Nha D01; D03; D05 22.5
13 7220208 Ngôn ngữ Italia D01; D03; D05 21.5
14 7229001 Triết học A01; D01; D14 21.25
15 7229001 Triết học C00 21.75
16 7229009 Tôn giáo học D01; D14 21
17 7229009 Tôn giáo học C00 21.5
18 7229010 Lịch sử D01; D14 22
19 7229010 Lịch sử C00 22.5
20 7229020 Ngôn ngữ học D01; D14 23.5
21 7229020 Ngôn ngữ học C00 24.3
22 7229030 Văn học D01; D14 24.15
23 7229030 Văn học C00 24.65
24 7229040 Văn hóa học D01; D14 24.75
25 7229040 Văn hóa học C00 25.6
26 7310206 Quan hệ quốc tế D14 25.6
27 7310206 Quan hệ quốc tế D01 26
28 7310206_CLC Quan hệ quốc tế_CLC D14 25.4
29 7310206_CLC Quan hệ quốc tế_CLC D01 25.7
30 7310301 Xã hội học A00; D01; D14 24
31 7310301 Xã hội học C00 25
32 7310302 Nhân học D01; D14 21.75
33 7310302 Nhân học C00 22.25
34 7310401 Tâm lý học B00; D01; D14 25.9
35 7310401 Tâm lý học C00 26.6
36 7310501 Địa lý học A01; D01; D15 22.25
37 7310501 Địa lý học C00 22.75
38 7310608 Đông phương học D04; D14 24.45
39 7310608 Đông phương học D01 24.65
40 7310613 Nhật Bản học D06; D14 25.2
41 7310613 Nhật Bản học D01 25.65
42 7310613_CLC Nhật Bản học_CLC D06; D14 24.5
43 7310613_CLC Nhật Bản học_CLC D01 25
44 7310614 Hàn Quốc học D01; D14 25.2
45 7320101 Báo chí D01; D14 26.15
46 7320101 Báo chí C00 27.5
47 7320101_CLC Báo chí_CLC D01; D14 25.4
48 7320101_CLC Báo chí_CLC C00 26.8
49 7320104 Truyền thông đa phương tiện D14; D15 26.25
50 7320104 Truyền thông đa phương tiện D01 27
51 7320201 Thông tin - Thư viện A01; D01; D14 21
52 7320201 Thông tin - Thư viện C00 21.25
53 7320205 Quản lý thông tin A01; D01; D14 23.75
54 7320205 Quản lý thông tin C00 25.4
55 7320303 Lưu trữ học D01; D14 22.75
56 7320303 Lưu trữ học C00 24.25
57 7340406 Quản trị văn phòng D01; D14 24.5
58 7340406 Quản trị văn phòng C00 26
59 7580112 Đô thị học A01; D01; D14 22.1
60 7580112 Đô thị học C00 23.1
61 7580112_BT Đô thị học_Phân hiệu Bến Tre A01; D01; D14 21.1
62 7580112_BT Đô thị học_Phân hiệu Bến Tre C00 22.1
63 7760101 Công tác xã hội D01; D14 22
64 7760101 Công tác xã hội C00 22.8
65 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành D01; D14 26.25
66 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00 27.3
67 7810103_CLC Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành_CLC D01; D14 25
68 7810103_CLC Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành_CLC C00 25.55

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM mới nhất

Cập nhật:
Top