Điểm chuẩn Đại học Kiếm Sát Hà Nội 2018, DKS-KSHN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Kiếm Sát Hà Nội năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DKS (ĐH Kiếm Sát Hà Nội) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Kiếm Sát Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KSHN được công bố chính thức bởi Trường Đại học Kiếm Sát Hà Nội NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Kiếm Sát Hà Nội (viết tắt: ĐHKSHN) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kiếm Sát Hà Nội mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKSHN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KSHN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại học Kiếm Sát Hà Nội năm 2018: Điểm chuẩn DKS - Điểm chuẩn ĐHKSHN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc (Từ tỉnh Quảng Bình trở ra) ---
2 7380101 Luật (Nam) A00 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc 20.9
3 7380101 Luật (Nam) A01 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc 19.3
4 7380101 Luật (Nam) C00 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc 25.5
5 7380101 Luật (Nam) D01 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc 20.2
6 7380101 Luật (Nữ) A00 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc 20.6
7 7380101 Luật (Nữ) A01 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc 17
8 7380101 Luật (Nữ) C00 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc 26.75
9 7380101 Luật (Nữ) D01 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc 22.4
10 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam (Từ tỉnh Quảng Trị trở vào) ---
11 7380101 Luật (Nam) A00 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam 19.6
12 7380101 Luật (Nam) A01 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam 16.5
13 7380101 Luật (Nam) C00 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam 23
14 7380101 Luật (Nam) D01 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam 18.8
15 7380101 Luật (Nữ) A00 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam 19.65
16 7380101 Luật (Nữ) A01 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam 18.65
17 7380101 Luật (Nữ) C00 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam 24.42
18 7380101 Luật (Nữ) D01 Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam 20.8

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Kiếm Sát Hà Nội mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Kiểm sát Hà Nội 2021

Điểm chuẩn Đại học Kiểm sát Hà Nội 2021 lấy thấp nhất bao nhiêu? Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn của Đại học Kiểm soát Hà Nội năm 2021 để các bạn thí sinh theo dõi. 

Điểm trúng tuyển ngành Luật theo phương pháp xét học bạ của Đại học kiểm sát Hà Nội 2021

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ngành Luật (chuyên ngành Kiểm sát) năm 2021 đối với phương thức xét tuyển bằng học bạ. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết mã trường, điểm chuẩn DKS ngành Luật của từng khu vực.

Cập nhật:
Top