Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An 2020, DLA-KTCNLA

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DLA (ĐH Kinh Tế Công Nghiệp Long An) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTCNLA được công bố chính thức bởi Trường Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An (viết tắt: ĐHKTCNLA) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKTCNLA và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KTCNLA qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Long An
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Long An

Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An năm 2020: Điểm chuẩn DLA - Điểm chuẩn ĐHKTCNLA

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340301 Kế toán 15
2 7340101 Quản trị kinh doanh 15
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng 15
4 7380107 Luật Kinh tế 15
5 7340115 Marketing 15
6 7340410 Quản trị công nghệ truyền thông 15
7 7480101 Khoa học máy tính 15
8 7510103 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng 16
9 7580101 Kiến trúc 15
10 7220201 Ngôn ngữ Anh 15
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An mới nhất

Cập nhật:
Top