Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An 2012, DLA-KTCNLA

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DLA (ĐH Kinh Tế Công Nghiệp Long An) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTCNLA được công bố chính thức bởi Trường Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An (viết tắt: ĐHKTCNLA) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKTCNLA và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KTCNLA qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Long An
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Long An

Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An năm 2012: Điểm chuẩn DLA - Điểm chuẩn ĐHKTCNLA

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Toàn khối D1 Cao đẳng 10.5
2 Toàn Khối A,A1 Cao Đẳng 10
3 Toàn Khối D1 Đại Học 13.5
4 Toàn Khối A,A1 Đại Học 13

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An mới nhất

Cập nhật:
Top