Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An 2013, DLA-KTCNLA

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DLA (ĐH Kinh Tế Công Nghiệp Long An) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTCNLA được công bố chính thức bởi Trường Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An (viết tắt: ĐHKTCNLA) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKTCNLA và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KTCNLA qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Long An
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Long An

Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An năm 2013: Điểm chuẩn DLA - Điểm chuẩn ĐHKTCNLA

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7480101 Khoa học máy tính A,A1 13
2 7480101 Khoa học máy tính B 14
3 7480101 Khoa học máy tính D1,2,3,4 13.5
4 7510103 Công nghệ kĩ thuật xây dựng A,A1,V 13
5 7340301 Kế toán A,A1 13
6 7340301 Kế toán D1,2,3,4 13.5
7 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13
8 7340101 Quản trị kinh doanh B 14
9 7340101 Quản trị kinh doanh D1,2,3,4 13.5
10 7340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 13
11 7340201 Tài chính - Ngân hàng D1,2,3,4 13.5
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D1 13.5
13 C480101 Khoa học máy tính A,A1 Hệ cao đẳng 10
14 C480101 Khoa học máy tính B Hệ cao đẳng 11
15 C480101 Khoa học máy tính D1,2,3,4 Hệ cao đẳng 10
16 C510103 Công nghệ kĩ thuật xây dựng A,A1,V Hệ cao đẳng 10
17 C340301 Kế toán A,A1 Hệ cao đẳng 10
18 C340301 Kế toán D1,2,3,4 Hệ cao đẳng 10
19 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1 Hệ cao đẳng 10
20 C340101 Quản trị kinh doanh B Hệ cao đẳng 11
21 C340101 Quản trị kinh doanh D1,2,3,4 Hệ cao đẳng 10
22 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 Hệ cao đẳng 10
23 C340201 Tài chính - Ngân hàng D1,2,3,4 Hệ cao đẳng 10
24 C220201 Tiếng Anh D1 Hệ cao đẳng 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An mới nhất

Cập nhật:
Top