Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng 2010, DDQ-KTĐHĐN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng năm 2010 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DDQ (ĐH Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2010 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTĐHĐN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng (viết tắt: ĐHKTĐHĐN) năm 2010 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng mới nhất cho năm học 2010. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKTĐHĐN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KTĐHĐN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng năm 2010: Điểm chuẩn DDQ - Điểm chuẩn ĐHKTĐHĐN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 401 Kế toán A 16.5
2 402 Ngành Quản trị kinh doanh tổng quỏt A 16
3 403 Quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ A 13
4 404 Quản trị kinh doanh thương mại A 13
5 405 Quản trị kinh doanh quốc tế A 13
6 406 Quản trị kinh doanh Marketing A 16.5
7 416 Quản trị tài chớnh A 13
8 417 Quản trị nhõn lực A 13
9 407 Kinh tế phỏt triển A 13
10 408 Kinh tế lao động B 15
11 409 Kinh tế và quản lý cụng B 16
12 410 Ngành kinh tế chớnh trị C 14
13 411 ngành thống kờ tin học C 16
14 414 Ngành tin học quản lý C 16
15 412 Ngành ngõn hàng C 16.5
16 415 Tài chớnh doanh nghiệp C 14
17 501 Ngành luật học B 14
18 418 Kiểm toán C 14
19 406 Quản trị Marketing C 14
20 407 Kinh tế phát triển C 14
21 416 Quản trị nhân lực C 14
22 417 Quản trị Kinh doanh tổng quát C 14
23 418 Kiểm toán D1 13
24 412 Ngân hàng M1 15
25 415 Tài chính doanh nghiệp T 18.5
26 401 Kế toán ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng mới nhất

Cập nhật:
Top