Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế 2010, DHK-KTĐHH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2010 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHK (ĐH Kinh Tế – Đại Học Huế) cho kỳ tuyển sinh năm học 2010 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTĐHH được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế (viết tắt: ĐHKTĐHH) năm 2010 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế mới nhất cho năm học 2010. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKTĐHH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KTĐHH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2010: Điểm chuẩn DHK - Điểm chuẩn ĐHKTĐHH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 401 Kinh tế A, D1,2,3,4 Bao gồm cả chương trình đào tạo kiên kết với trường Đại học Phú Yên 13.5
2 402 Quản trị kinh doanh A Bao gồm cả chương trình đào tạo kiên kết với trường Đại học Phú Yên 16.5
3 402 Quản trị kinh doanh. D1,2,3,4 Bao gồm cả chương trình đào tạo kiên kết với trường Đại học Phú Yên 15.5
4 403 Kinh tế chính trị A, D1,2,3,4 Bao gồm cả chương trình đào tạo kiên kết với trường Đại học Phú Yên 13
5 404 Kế toán A Bao gồm cả chương trình đào tạo kiên kết với trường Đại học Phú Yên 18
6 404 Kế toán. D1,2,3,4 Bao gồm cả chương trình đào tạo kiên kết với trường Đại học Phú Yên 17
7 405 Tài chính ngân hàng A Bao gồm cả chương trình đào tạo kiên kết với trường Đại học Phú Yên 20
8 405 Tài chính ngân hàng. D1,2,3,4 Bao gồm cả chương trình đào tạo kiên kết với trường Đại học Phú Yên 19
9 406 Hệ thống thông tin kinh tế A, D1,2,3,4 13

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế mới nhất

Cập nhật:
Top