Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế 2015, DHK-KTĐHH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHK (ĐH Kinh Tế – Đại Học Huế) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTĐHH được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế (viết tắt: ĐHKTĐHH) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKTĐHH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KTĐHH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2015: Điểm chuẩn DHK - Điểm chuẩn ĐHKTĐHH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; C01 19
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C01 20.75
3 7340115 Marketing A00; A01; D01; C01 19.5
4 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; C01 19.25
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D03 19.5
6 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C01 21.75
7 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; C01 20.75
8 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; C01 18.75
9 7340405 Hê thống thông tin quản lý A00; A01; D01; C01 18
10 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; C01 16.5
11 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; C01 17.25
12 L340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D03 16
13 7903124 Kinh tế nông nghiệp - Tài chính A00; A01; D01; C01 16.75
14 1)340101 LT Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C01 20.75
15 7340301LT Kế toán A00; A01; D01; C01 21.75

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế mới nhất

Cập nhật:
Top