Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế 2020, DHK-KTĐHH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DHK (ĐH Kinh Tế – Đại Học Huế) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTĐHH được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế (viết tắt: ĐHKTĐHH) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKTĐHH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KTĐHH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2020: Điểm chuẩn DHK - Điểm chuẩn ĐHKTĐHH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị kinh doanh 20
2 7340115 Marketing 20
3 7340404 Quản trị nhân lực 20
4 7340121 Kinh doanh thương mại 18
5 7340122 Thương mại điện tử 18
6 7310101 Kinh tế 15
7 7620115 Kinh tế nông nghiệp 15
8 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 15
9 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 15
10 7310106 Kinh tế quốc tế 15
11 7340301 Kế toán 18
12 7340302 Kiểm toán 18
13 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 15
14 7310107 Thống kê kinh tế 15
15 7340201 Tài chính - Ngân hàng 17
16 7310102 Kinh tế chính trị 15
17 7349001 Tài chính - Ngân hàng (Rennes) 15
18 7903124 Song ngành Kinh tế - Tài chính (Sydney) 15
19 7349002 Quản trị kinh doanh (Ireland) 16
20 7310101CL Kinh tế 15
21 7340302CL Kiểm toán 18
22 7340405CL Hệ thống thông tin quản lý 15
23 7340101CL Quản trị kinh doanh 18
24 7340201CL Tài chính - Ngân hàng 17

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế mới nhất

Cập nhật:
Top