Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020, QHE-KT-ĐHQGHN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn QHE (ĐH Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KT-ĐHQGHN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội (viết tắt: ĐHKT-ĐHQGHN) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKT-ĐHQGHN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KT-ĐHQGHN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2020: Điểm chuẩn QHE - Điểm chuẩn ĐHKT-ĐHQGHN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 QHE40 Quản trị kinh doanh Toán >=8,4 ; TTNV: NV1,NV2,NV3; Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2; Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 33.45
2 QHE41 Tài chính - Ngân hàng Toán >=8,6 ; TTNV: NV1,NV2; Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2; Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 32.72
3 QHE42 Kế toán Toán >=9,2 ; TTNV: NV1,NV2,NV3 ; Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2; Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 32.6
4 QHE43 Kinh tế quốc tế Toán >=8,6 ; TTNV: NV1,NV2; Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2; Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 34.5
5 QHE44 Kinh tế Toán >=8,2 ; TTNV: NV1-NV8; Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2; Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 32.47
6 QHE45 Kinh tế phát triển Toán >=8,2 ; NV1 ; Điểm tiếng Anh 4/10 trở lên và nhân hệ số 2; Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 31.73
7 QHE80 Quản trị kinh doanh (liên kết quốc tế do Đại học Troy - Hoa Kỳ cấp bằng) TTNV: NV1-NV5 ; Điểm tiếng Anh 6.5/10 trở lên và nhân hệ số 2; Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 4 30.57

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội mới nhất

Điểm chuẩn của các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2021

Điểm chuẩn của các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2021. Tuyển sinh 24h sẽ cập nhật chi tiết điểm chuẩn của toàn bộ thành viên của trường ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2021 để các bạn thí sinh nắm rõ. 

Cách tính điểm chuẩn và học phí Đại học Kinh tế  - Đại học Quốc gia Hà Nội 

Cách tính điểm chuẩn và học phí Đại học Kinh tế  - Đại học Quốc gia Hà Nội được tính như thế nào? Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết cách tính điểm chuẩn và học phí ĐH Kinh tế Hà Nội (UEB-VNU) mới nhất.

Mức điểm sàn xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội 2021 là bao nhiêu?

Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội lấy điểm sàn đầu vào phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 hệ đại học chính quy 23 điểm (đã cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực).

Cập nhật:
Top