Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương 2013, DKB-KTKTBD

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DKB (ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTKTBD được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương (viết tắt: ĐHKTKTBD) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKTKTBD và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KTKTBD qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Dương
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Dương

Điểm chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương năm 2013: Điểm chuẩn DKB - Điểm chuẩn ĐHKTKTBD

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7480201 Công nghệ thông tin A,A1 13
2 7510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A,A1 13
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 13
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng D1 13.5
5 7340301 Kế toán A,A1 13
6 7340301 Kế toán D1 13.5
7 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13
8 7340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5
9 C480202 Tin học ứng dụng A,A1 Hệ Cao đẳng 10
10 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A,A1 Hệ Cao đẳng 10
11 C510401 Công nghệ kĩ thuật hoá học A Hệ Cao đẳng 10
12 C510401 Công nghệ kĩ thuật hoá học B Hệ Cao đẳng 11
13 C340301 Kế toán A,A1,D1 Hệ Cao đẳng 10
14 C340407 Thư kí văn phòng C Hệ Cao đẳng 11
15 C340407 Thư kí văn phòng D1 Hệ Cao đẳng 10
16 C220201 Tiếng Anh A1,D1 Hệ Cao đẳng 10
17 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1 Hệ Cao đẳng 10
18 C900107 Dược A Hệ Cao đẳng 10
19 C900107 Dược B Hệ Cao đẳng 11

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương mới nhất

Cập nhật:
Top