Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương 2017, DKB-KTKTBD

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương năm 2017 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DKB (ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương) cho kỳ tuyển sinh năm học 2017 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTKTBD được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương (viết tắt: ĐHKTKTBD) năm 2017 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương mới nhất cho năm học 2017. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKTKTBD và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KTKTBD qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Dương
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Dương

Điểm chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương năm 2017: Điểm chuẩn DKB - Điểm chuẩn ĐHKTKTBD

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C03; D01 15.5
2 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C03; D01 15.5
3 7340301 Kế toán A00; A01; C03; D01 15.5
4 7340406 Quản trị văn phòng A00; A01; C03; D01 15.5
5 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01 15.5
6 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01 15.5
7 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01 15.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương mới nhất

Cập nhật:
Top