Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp 2010, DKK-KTKTCN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2010 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DKK (ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp) cho kỳ tuyển sinh năm học 2010 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTKTCN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp (viết tắt: ĐHKTKTCN) năm 2010 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp mới nhất cho năm học 2010. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKTKTCN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KTKTCN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2010: Điểm chuẩn DKK - Điểm chuẩn ĐHKTKTCN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 401 Kế toán (Tại HN) A,D1 16
2 403 Tài chính ngân hàng (Tại HN) A,D1 16
3 402 Quản trị kinh doanh(Tại HN) A,D1 15
4 105 Công nghệ thông tin(Tại HN) A 14.5
5 103 Công nghệ kỹ thuật điện(Tại HN) A 14
6 106 Công nghệ kỹ thuật cơ khí(Tại HN) A 14
7 107 Công nghệ kỹ thuật điện tử VT(Tại HN) A 14
8 102 Công nghệ thực phẩm (Tại HN) A 13
9 101 Công nghệ dệt(Tại HN) A 13
10 104 Công nghệ may(Tại HN) A 13
11 401 Kế toán( tại NĐ) A,D1 15
12 403 Tài chính ngân hàng (tại NĐ) A,D1 14.5
13 402 Quản trị kinh doanh( tại NĐ) A,D1 13.5
14 105 Công nghệ thông tin( tại NĐ) A 13
15 103 Công nghệ kỹ thuật điện( tại NĐ) A 13
16 106 Công nghệ kỹ thuật cơ khí ( tại NĐ) A 13
17 107 Công nghệ kỹ thuật điện tử VT( tại NĐ) A 13
18 102 Công nghệ thực phẩm( tại NĐ) A 13
19 101 Công nghệ dệt( tại NĐ) A 13
20 104 Công nghệ may( tại NĐ) A 13
21 Hệ cao đẳng (tại NĐ-HN) Hệ cao đẳng (tại NĐ-HN) ---
22 1 Công nghệ dệt A 10
23 3 Công nghệ may A 10
24 4 Công nghệ da giầy A 10
25 6 Công nghệ thực phẩm A 10
26 7 Kế toán A,D1 10
27 8 Quản trị kinh doanh A,D1 10
28 9 Công nghệ thông tin A 10
29 10 Công nghệ kỹ thuật điện A 10
30 11 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A 10
31 12 Công nghệ kỹ thuật điện tử VT A 10
32 13 Công nghệ cơ điện tử A 10
33 14 Công nghệ kỹ thuật ô tô A 10
34 15 Tài chính ngân hàng A,D1 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp mới nhất

Điểm chuẩn xét học bạ Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 2021

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp vừa thông báo điểm chuẩn học bạ THPT đợt 1 năm 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật điểm chuẩn xét tuyển học bạ từng ngành của UNETI - ĐH Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp.

Cập nhật:
Top