Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp 2011, DKK-KTKTCN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2011 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DKK (ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp) cho kỳ tuyển sinh năm học 2011 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTKTCN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp (viết tắt: ĐHKTKTCN) năm 2011 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp mới nhất cho năm học 2011. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKTKTCN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KTKTCN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2011: Điểm chuẩn DKK - Điểm chuẩn ĐHKTKTCN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 401 Kế toán A,D1 cơ sở hà nội 15,cơ sở nam định 13.5 13.5
2 403 Tài chính ngân hàng A,D1 cơ sở hà nội 15,cơ sở nam định 13.5 13.5
3 403 Quản trị kinh doanh A,D1 cơ sở hà nội 14,cơ sở nam định 13 14
4 101 Công nghệ sợi dệt A cơ sở hà nội 14,cơ sở nam định 13 14
5 102 Công nghệ thực phẩm A cơ sở hà nội 14,cơ sở nam định 13 14
6 103 Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử A cơ sở hà nội 14,cơ sở nam định 13 14
7 104 Công nghệ may A cơ sở hà nội 14,cơ sở nam định 13 14
8 105 Công nghệ thông tin A cơ sở hà nội 14,cơ sở nam định 13 14
9 106 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A cơ sở hà nội 14,cơ sở nam định 13 14
10 107 Công nghệ điện tử truyền thông A cơ sở hà nội 14,cơ sở nam định 13 14
11 7 Kế toán: A,D1 tại Hà Nội điểm thi ĐH 11.5,CĐ 12.5;tại Nam Định điểm thi ĐH 10,CĐ 11 10
12 15 Tài chính ngân hàng: A,D1 tại Hà Nội điểm thi ĐH 11.5,CĐ 12.5;tại Nam Định điểm thi ĐH 10,CĐ 11 10
13 8 Quản trị kinh doanh: A,D1 tại Hà Nội điểm thi ĐH 11,CĐ 12;tại Nam Định điểm thi ĐH 10,CĐ 11 10
14 1 Công nghệ sợi dệt: A tại Hà Nội điểm thi ĐH 11,CĐ 12;tại Nam Định điểm thi ĐH 10,CĐ 11 10
15 3 Công nghệ may A tại Hà Nội điểm thi ĐH 11,CĐ 12;tại Nam Định điểm thi ĐH 10,CĐ 11 10
16 4 Công nghệ da giầy A tại Hà Nội điểm thi ĐH 11,CĐ 12;tại Nam Định điểm thi ĐH 10,CĐ 11 10
17 6 Công nghệ thực phẩm: A tại Hà Nội điểm thi ĐH 11,CĐ 12;tại Nam Định điểm thi ĐH 10,CĐ 11 10
18 9 Công nghệ thông tin: A tại Hà Nội điểm thi ĐH 11,CĐ 12;tại Nam Định điểm thi ĐH 10,CĐ 11 10
19 10 Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử: A tại Hà Nội điểm thi ĐH 11,CĐ 12;tại Nam Định điểm thi ĐH 10,CĐ 11 10
20 11 Công nghệ kỹ thuật cơ khí: A tại Hà Nội điểm thi ĐH 11,CĐ 12;tại Nam Định điểm thi ĐH 10,CĐ 11 10
21 12 Công nghệ điện tử truyền thông A tại Hà Nội điểm thi ĐH 11,CĐ 12;tại Nam Định điểm thi ĐH 10,CĐ 11 10
22 13 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A tại Hà Nội điểm thi ĐH 11,CĐ 12;tại Nam Định điểm thi ĐH 10,CĐ 11 10
23 14 Công nghệ kỹ thuật ô tô A tại Hà Nội điểm thi ĐH 11,CĐ 12;tại Nam Định điểm thi ĐH 10,CĐ 11 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp mới nhất

Điểm chuẩn xét học bạ Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 2021

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp vừa thông báo điểm chuẩn học bạ THPT đợt 1 năm 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật điểm chuẩn xét tuyển học bạ từng ngành của UNETI - ĐH Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp.

Cập nhật:
Top