Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp 2013, DKK-KTKTCN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DKK (ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTKTCN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp (viết tắt: ĐHKTKTCN) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKTKTCN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KTKTCN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2013: Điểm chuẩn DKK - Điểm chuẩn ĐHKTKTCN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7540202 Công nghệ sợi, dệt A,A1 13
2 7540202 Công nghệ sợi, dệt D1 13.5
3 7540204 Công nghệ may A,A1 13
4 7540204 Công nghệ may D1 13.5
5 7540101 Công nghệ thực phẩm A,A1 14.5
6 7540101 Công nghệ thực phẩm B 15.5
7 7540101 Công nghệ thực phẩm D1 15
8 7480201 Công nghệ thông tin A,A1 13
9 7480201 Công nghệ thông tin D1 13.5
10 7510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A,A1 13
11 7510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử D1 13.5
12 7510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông A,A1 13
13 7510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông D1 13.5
14 7510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A,A1 13
15 7510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí D1 13.5
16 7340301 Kế toán A,A1 13
17 7340301 Kế toán D1 13.5
18 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13
19 7340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5
20 7340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 13
21 7340201 Tài chính - Ngân hàng D1 13.5
22 C540202 Công nghệ sợi, dệt A,A1,D1 cao đẳng 10
23 C540204 Công nghệ may A,A1,D1 cao đẳng 10
24 C540102 Công nghệ thực phẩm B cao đẳng 11
25 C540102 Công nghệ thực phẩm A,A1,D1  cao đẳng 10
26 C480201 Công nghệ thông tin A,A1,D1 cao đẳng 10
27 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A,A1,D1 cao đẳng 10
28 C510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông A,A1,D1 cao đẳng 10
29 C510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A,A1,D1 cao đẳng 10
30 C340301 Kế toán A,A1,D1 cao đẳng 10
31 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 cao đẳng 10
32 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1 cao đẳng 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp mới nhất

Điểm chuẩn xét học bạ Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 2021

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp vừa thông báo điểm chuẩn học bạ THPT đợt 1 năm 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật điểm chuẩn xét tuyển học bạ từng ngành của UNETI - ĐH Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp.

Cập nhật:
Top