Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp 2014, DKK-KTKTCN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DKK (ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTKTCN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp (viết tắt: ĐHKTKTCN) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKTKTCN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KTKTCN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2014: Điểm chuẩn DKK - Điểm chuẩn ĐHKTKTCN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7540202 Công nghệ Sợi, Dệt A, A1 13
2 C540202 Công nghệ Sợi, Dệt A, A1 10
3 7540204 Công nghệ May A, A1 16
4 C540204 Công nghệ May A, A1 10
5 7540101 Công nghệ Thực phẩm A, A1 17.5
6 C540101 Công nghệ Thực phẩm A, A1 10
7 7480201 Công nghệ Thông tin A, A1 15.5
8 C480201 Công nghệ Thông tin A, A1 10
9 7510303 Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa A, A1 14
10 C510303 Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa A, A1 10
11 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử A, A1 15
12 C510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử A, A1 10
13 7510302 Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông A, A1 14
14 C510302 Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông A, A1 10
15 7510201 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí A, A1 14
16 C510201 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí A, A1 10
17 7340301 Kế toán A, A1 14.5
18 C340301 Kế toán A, A1 10
19 7340101 Quản trị kinh doanh A, A1 14.5
20 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1 10
21 7340201 Tài chính Ngân hàng A, A1 14
22 C340201 Tài chính Ngân hàng A, A1 10
23 7540101 Công nghệ Thực phẩm B 19
24 C540101 Công nghệ Thực phẩm B 11
25 7540202 Công nghệ Sợi, Dệt D1 13
26 C540202 Công nghệ Sợi, Dệt D1 10
27 7540204 Công nghệ May D1 16.5
28 C540204 Công nghệ May D1 10
29 7540101 Công nghệ Thực phẩm D1 18
30 C540101 Công nghệ Thực phẩm D1 10
31 7480201 Công nghệ Thông tin D1 16
32 C480201 Công nghệ Thông tin D1 10
33 7510303 Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa D1 14.5
34 C510303 Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa D1 10
35 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử D1 15.5
36 C510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử D1 10
37 7510302 Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông D1 14.5
38 C510302 Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông D1 10
39 7510201 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí D1 14.5
40 C510201 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí D1 10
41 7340301 Kế toán D1 15
42 C340301 Kế toán D1 10
43 7340101 Quản trị kinh doanh D1 15
44 C340101 Quản trị kinh doanh D1 10
45 7340201 Tài chính Ngân hàng D1 14.5
46 C340201 Tài chính Ngân hàng D1 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp mới nhất

Điểm chuẩn xét học bạ Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 2021

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp vừa thông báo điểm chuẩn học bạ THPT đợt 1 năm 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật điểm chuẩn xét tuyển học bạ từng ngành của UNETI - ĐH Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp.

Cập nhật:
Top