Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp 2016, DKK-KTKTCN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2016 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DKK (ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp) cho kỳ tuyển sinh năm học 2016 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTKTCN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp (viết tắt: ĐHKTKTCN) năm 2016 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp mới nhất cho năm học 2016. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKTKTCN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KTKTCN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2016: Điểm chuẩn DKK - Điểm chuẩn ĐHKTKTCN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 15
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 15.5
3 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 16
4 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 15.5
5 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; C01; D01 15
6 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 16
7 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D01 15.5
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 16
9 7540204 Công nghệ may A00; A01; C01; D01 18
10 7540202 Công nghệ sợi, dệt A00; A01; C01; D01 15
11 7540101 Công nghệ thực phẩm* A00; A01; B00; D01 15.5
12 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 15
13 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 15.5
14 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 16
15 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 15.5
16 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; C01; D01 15
17 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D01 16
18 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D01 15.5
19 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 16
20 7540204 Công nghệ may A00; A01; C01; D01 18
21 7540202 Công nghệ sợi, dệt A00; A01; C01; D01 15
22 7540101 Công nghệ thực phẩm* A00; A01; B00; D01 15.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp mới nhất

Điểm chuẩn xét học bạ Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 2021

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp vừa thông báo điểm chuẩn học bạ THPT đợt 1 năm 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật điểm chuẩn xét tuyển học bạ từng ngành của UNETI - ĐH Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp.

Cập nhật:
Top