Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Nghệ An 2012, CEA-KTNA

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh Tế Nghệ An năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CEA (ĐH Kinh Tế Nghệ An) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Kinh Tế Nghệ An trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTNA được công bố chính thức bởi Trường Đại học Kinh Tế Nghệ An NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Kinh Tế Nghệ An (viết tắt: ĐHKTNA) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kinh Tế Nghệ An mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKTNA và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KTNA qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Nghệ An
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Nghệ An

Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh Tế Nghệ An năm 2012: Điểm chuẩn CEA - Điểm chuẩn ĐHKTNA

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C620105 Chăn nuôi B 11
2 C340301 Kế toán A 10
3 C620110 Khoa học cây trồng B 11
4 C620201 Lâm nghiệp B 11
5 C850103 Quản lý đất đai B 11
6 C340101 Quản trị kinh doanh A 10
7 C340201 Tài chính Ngân hàng A 10
8 C620110 Khoa học cây trồng A 10
9 C620201 Lâm nghiệp A 10
10 C850103 Quản lý đất đai A 10
11 C620105 Chăn nuôi A 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Kinh Tế Nghệ An mới nhất

Cập nhật:
Top