Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Nghệ An 2020, CEA-KTNA

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh Tế Nghệ An năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CEA (ĐH Kinh Tế Nghệ An) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Kinh Tế Nghệ An trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTNA được công bố chính thức bởi Trường Đại học Kinh Tế Nghệ An NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Kinh Tế Nghệ An (viết tắt: ĐHKTNA) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kinh Tế Nghệ An mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKTNA và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KTNA qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Nghệ An
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Nghệ An

Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh Tế Nghệ An năm 2020: Điểm chuẩn CEA - Điểm chuẩn ĐHKTNA

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340301 Kế toán 14
2 7340101 Quản trị kinh doanh 14.1
3 7310101 Kinh tế 14.7
4 7340201 Tài chính ngân hàng 15.8
5 7640101 Thú y 15.3
6 7850103 Quản lý đất đai 15.65
7 7620201 Lâm nghiệp 14

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Kinh Tế Nghệ An mới nhất

Cập nhật:
Top