Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Thái Nguyên 2020, DTE-KTVQTKDĐHTN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Thái Nguyên năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DTE (ĐH Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Thái Nguyên) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Thái Nguyên trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTVQTKDĐHTN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Thái Nguyên NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Thái Nguyên (viết tắt: ĐHKTVQTKDĐHTN) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Thái Nguyên mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKTVQTKDĐHTN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KTVQTKDĐHTN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên

Điểm chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Thái Nguyên năm 2020: Điểm chuẩn DTE - Điểm chuẩn ĐHKTVQTKDĐHTN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 14.5
2 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; C01: D01 14.5
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01: D01 14.5
4 7340403 Quản lý công A00; A01; C01: D01 17.5
5 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01: D01 15
6 7380107 Luật kinh tế A00; C00; D01, D14 14.5
7 7310101 Kinh tế A00; A01; C04; D01 16
8 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; C04; D01 14.5
9 7310105 Kinh tế phát triển A00; A01; C04; D01 15.5
10 7340115 Marketing A00; A01; C04; D01 15
11 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C04; D01 15.5
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; C04; D01 15
13 7340301-CLC Kế toán tổng hợp chất lượng cao A00; A01; D01; D07 15
14 7340201-CLC Tài chính chất lượng cao A00; A01; C01; D01 16
15 7340101-CLC Quản trị kinh doanh chất lượng cao A00; A01; C01; D01 16
16 7810103-CLC Quản trị du lịch và khách sạn chất lượng cao A00; C00; C04; D01 19

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Thái Nguyên mới nhất

Cập nhật:
Top