Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Thái Nguyên 2011, DTE-KTVQTKDĐHTN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Thái Nguyên năm 2011 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DTE (ĐH Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Thái Nguyên) cho kỳ tuyển sinh năm học 2011 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Thái Nguyên trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTVQTKDĐHTN được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Thái Nguyên NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Thái Nguyên (viết tắt: ĐHKTVQTKDĐHTN) năm 2011 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Thái Nguyên mới nhất cho năm học 2011. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKTVQTKDĐHTN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KTVQTKDĐHTN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên

Điểm chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Thái Nguyên năm 2011: Điểm chuẩn DTE - Điểm chuẩn ĐHKTVQTKDĐHTN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 401 Nhóm ngành Kinh tế gồm: (Kinh tế đầu tư, Quản lý kinh tế) A, D1 13
2 402 Nhóm ngành Quản trị Kinh Doanh gồm: (Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị doanh nghiệp Công nghiệp, Marketing, Quản trị kinh doanh Du lịch và khách sạn) A 14
3 402 Nhóm ngành Quản trị Kinh Doanh gồm: (Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị doanh nghiệp Công nghiệp, Marketing, Quản trị kinh doanh Du lịch và khách sạn) D1 13
4 403 Nhóm ngành Kế toán gồm: (Kế toán tổng hợp, Kế toán doanh nghiệp công nghiệp) A 15
5 403 Nhóm ngành Kế toán gồm: (Kế toán tổng hợp, Kế toán doanh nghiệp công nghiệp) D1 14
6 404 Tài chính-Ngân hàng A 15
7 404 Tài chính-Ngân hàng D1 13

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Thái Nguyên mới nhất

Cập nhật:
Top