Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM 2020, UEF-KTTCTPHCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn UEF (ĐH Kinh Tế -Tài Chính TPHCM) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTTCTPHCM được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM (viết tắt: ĐHKTTCTPHCM) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKTTCTPHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KTTCTPHCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM năm 2020: Điểm chuẩn UEF - Điểm chuẩn ĐHKTTCTPHCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 24
2 7340120 Kinh doanh quốc tế 23
3 7340115 Marketing 23
4 7340101 Quản trị kinh doanh 22
5 7340404 Quản trị nhân lực 22
6 7310206 Quan hệ quốc tế 21
7 7320108 Quan hệ công chúng 21
8 7340122 Thương mại điện tử 21
9 7810201 Quản trị khách sạn 21
10 7340201 Tài chính - Ngân hàng 20
11 7340121 Kinh doanh thương mại 20
12 7320106 Công nghệ truyền thông 20
13 7480201 Công nghệ thông tin 20
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20
15 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20
16 7380108 Luật quốc tế 20
17 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 19
18 7220209 Ngôn ngữ Nhật 19
19 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 19
20 7220201 Ngôn ngữ Anh 19
21 7380101 Luật 19
22 7380107 Luật kinh tế 19
23 7340301 Kế toán 19
24 7320110 Quảng cáo 19
25 7480109 Khoa học dữ liệu 19

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM mới nhất

Cập nhật:
Top