Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế TPHCM 2020, Điểm chuẩn KSA-ĐHKTTPHCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn KSA (ĐH Kinh Tế TPHCM) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Kinh Tế TPHCM trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn UEH-KTTP-HCM được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM (viết tắt: ĐHKTTPHCM) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Kinh Tế TPHCM mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKTTPHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH UEH-KTTP-HCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM năm 2020: Điểm chuẩn KSA - Điểm chuẩn ĐHKTTPHCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh D01, D96 Tại TPHCM 25.8
2 7310101 Ngành Kinh tế A00, A01, D01, D07 Tại TPHCM 26.2
3 7310107 Ngành Thống kê kinh tế A00, A01, D01 , D07 Tại TPHCM 25.2
4 7310108 Ngành Toán kinh tế A00, 101, D01, D07 Tại TPHCM 25.2
5 7340101 Ngành Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 Tại TPHCM 26.4
6 7340101_01 Chuyên ngành Quản trị bệnh viện A00, A01, D01, D07 Tại TPHCM 24.2
7 7340101_02 Chương trình cử nhân tài năng A00, A01, D01, D07 Tại TPHCM 26
8 7340115 Ngành Marketing A00, A01, D01, D07 Tại TPHCM 27.5
9 7340120 Ngành Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D07 Tại TPHCM 27.5
10 7340121 Ngành Kinh doanh thương mại A00, A01, D01, D07 Tại TPHCM 27.1
11 7340201 Ngành Tài chính - Ngân hàng A00, A01, D01, D07 Tại TPHCM 25.8
12 7340204 Ngành Bảo hiểm A00, A01, D01, D07 Tại TPHCM 22
13 7340206 Ngành Tài chính quốc tế A00, A01, D01, D07 Tại TPHCM 26.7
14 7340301 Ngành Kế toán A00, A01, D01, D07 Tại TPHCM 25.8
15 7340403 Ngành Quản lý công A00, A01, D01, D07 Tại TPHCM 24.3
16 7340405 Ngành Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D07 Tại TPHCM 26.3
17 7380101 Ngành Luật A00, A01, D01, D96 Tại TPHCM 24.9
18 7480103 Ngành Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01, D07 Tại TPHCM 25.8
19 7480109 Ngành Khoa học dữ liệu A00, A01, D01, D07 Tại TPHCM 24.8
20 7510605 Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D07 Tại TPHCM 27.6
21 7810103 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, D01, D07 Tại TPHCM 25.4
22 7810201 Ngành Quản trị khách sạn A00, A01, D01, D07 Tại TPHCM 25.8
23 7310101_01 Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp (Ngành Kinh tế) A00, A01, D01, D07 Phân hiệu Vĩnh Long 16
24 7340101_03 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 Phân hiệu Vĩnh Long 16
25 7340120_01 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D07 Phân hiệu Vĩnh Long 16
26 7340201_01 Tài chính ngân hàng A00, A01, D01, D07 Phân hiệu Vĩnh Long 16
27 7340301_01 Kế toán A00, A01, D01, D07 Phân hiệu Vĩnh Long 16
28 7340405_01 Thương mại điện tử (ngành hệ thống thông tin quản lý) A00, A01, D01, D07 Phân hiệu Vĩnh Long 16

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM mới nhất

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM 2021 lấy thấp nhất 19 điểm

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM 2021 lấy thấp nhất bao nhiểu điểm? Tuyển sinh 24h sẽ cập nhật chi tiết điểm chuẩn ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM năm 2021 để thí sinh nắm rõ. 

Điểm sàn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT Đại học Kinh tế TP HCM 2021

Trường Đại học Kinh tế TP HCM đưa ra 3 mức điểm sàn xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm sàn xét tuyển vào UEH cho từng cơ sở TP HCM và phân hiệu Vĩnh Long.

Điểm chuẩn xét tuyển từng ngành của trường Đại học Kinh tế TPHCM 2021

Điểm chuẩn xét tuyển Đại học Kinh tế TPHCM năm 2021 theo 4 phương thức xét tuyển riêng trong đó có xét học bạ đều tăng. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn UEH xét tuyển từng ngành của trường ĐHKT TPHCM.

Cập nhật:
Top