Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long 2023, KSV-KTTPHCM - PHVL

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long năm 2023 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn KSV (ĐH Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long) cho kỳ tuyển sinh năm học 2023 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTTPHCM - PHVL được công bố chính thức bởi Trường Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long (viết tắt: ĐHKTTPHCM - PHVL) năm 2023 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long mới nhất cho năm học 2023. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKTTPHCM - PHVL và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KTTPHCM - PHVL qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Vĩnh Long
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Vĩnh Long

Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long năm 2023: Điểm chuẩn KSV - Điểm chuẩn ĐHKTTPHCM - PHVL

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
Dữ liệu điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long năm 2023 đang cập nhật!

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long mới nhất

Cập nhật:
Top