Điểm chuẩn Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ 2020, KCC-KTCNCT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn KCC (ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTCNCT được công bố chính thức bởi Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ (viết tắt: ĐHKTCNCT) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKTCNCT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KTCNCT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Cần Thơ
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Cần Thơ

Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ năm 2020: Điểm chuẩn KCC - Điểm chuẩn ĐHKTCNCT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7480101 Khoa học máy tính 18
2 7480109 Khoa học dữ liệu 15.5
3 7480104 Hệ thống thông tin 17.5
4 7480201 Công nghệ thông tin 23
5 7480103 Kỹ thuật phần mềm 19.5
6 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 17
7 7510601 Quản lý công nghiệp 21.5
8 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 24
9 7580302 Quản lý xây dựng 18
10 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 17
11 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 16.5
12 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 18.5
13 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 19
14 7540101 Công nghệ thực phẩm 22
15 7420201 Công nghệ sinh học 16.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ mới nhất

Cập nhật:
Top