Điểm chuẩn Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Bắc) 2020, HCB-KTHCCAND(PB)

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Bắc) năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn HCB (ĐH Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Bắc)) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Bắc) trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTHCCAND(PB) được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Bắc) NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Bắc) (viết tắt: ĐHKTHCCAND(PB)) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Bắc) mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKTHCCAND(PB) và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KTHCCAND(PB) qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Bắc Ninh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Bắc Ninh

Điểm chuẩn Trường Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Bắc) năm 2020: Điểm chuẩn HCB - Điểm chuẩn ĐHKTHCCAND(PB)

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Thí sinh nam A00 26.1
2 Thí sinh nam A01 22.35
3 Thí sinh nữ A00 25.65

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Bắc) mới nhất

Cập nhật:
Top