Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 2020, YDN-KTYDĐN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2020 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn YDN (ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2020 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTYDĐN được công bố chính thức bởi Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng (viết tắt: ĐHKTYDĐN) năm 2020 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng mới nhất cho năm học 2020. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKTYDĐN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KTYDĐN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2020: Điểm chuẩn YDN - Điểm chuẩn ĐHKTYDĐN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 7720101 Y khoa B00 SI >= 8;TTNV<=1 26.8
2 7720201 Dược Học B00 HO>= 7.5; TTNV <= 3 25.6
3 7720301A Điều dưỡng đa khoa B00 SI >=4.75; TTNV <= 2 19
4 7720301B Điều dưỡng nha khoa B00 SI >=6.25; TTNV<=3 19.2
5 7720301C Điều dưỡng gây mê hồi sức B00 SI >= 5;TTNV <= 1 19.2
6 7720301D Điều dưỡng phụ sản B00 SI >= 5.25; TTNV <= 2 19
7 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 SI > 6.75; TTNV <= 4 24.3
8 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học B00 SI >= 5.5; TTNV <= 10 22.2
9 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00 SI >= 6;TTNV <= 3 23

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng mới nhất

Cập nhật:
Top