Điểm chuẩn Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương 2010, DKY-KTYTHD

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương năm 2010 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn DKY (ĐH Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương) cho kỳ tuyển sinh năm học 2010 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTYTHD được công bố chính thức bởi Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương (viết tắt: ĐHKTYTHD) năm 2010 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương mới nhất cho năm học 2010. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của ĐHKTYTHD và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh ĐH KTYTHD qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hải Dương
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hải Dương

Điểm chuẩn Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương năm 2010: Điểm chuẩn DKY - Điểm chuẩn ĐHKTYTHD

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 301   Xét nghiệm đa khoa B Có ngân sách Nhà nước 18.5
2 301   Xét nghiệm đa khoa. B Hệ không có ngân sách Nhà nước 17
3 302 Kỹ thuật hình ảnh B Có ngân sách Nhà nước 17.5
4 302 Kỹ thuật hình ảnh. B Hệ không có ngân sách Nhà nước 16
5 303 Vật lí trị liệu/ phục hồi chức năng B Có ngân sách Nhà nước 16
6 303 Vật lí trị liệu/ phục hồi chức năng. B Hệ không có ngân sách Nhà nước 15.5
7 310 Điều dưỡng đa khoa B Có ngân sách Nhà nước 17.5
8 C65 Xét nghiệm đa khoa B Có ngân sách Nhà nước 14
9 C65 Xét nghiệm đa khoa. B Hệ không có ngân sách Nhà nước 13
10 C66 Kỹ thuật hình ảnh (không tuyển nữ) B Có ngân sách Nhà nước 13.5
11 C66 Kỹ thuật hình ảnh (không tuyển nữ). B Hệ không có ngân sách Nhà nước 12
12 C67 Vật lí trị liệu/ Phục hồi chức năng B Có ngân sách Nhà nước 12
13 C68 Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm B Có ngân sách Nhà nước 12
14 C71 Điều dưỡng đa khoa B Có ngân sách Nhà nước 13.5
15 C71 Điều dưỡng đa khoa. B Hệ không có ngân sách Nhà nước 12
16 C72 Điều dưỡng nha khoa B Có ngân sách Nhà nước 13.5
17 C72 Điều dưỡng nha khoa. B Hệ không có ngân sách Nhà nước 12
18 C73 Điều dưỡng gây mê B Có ngân sách Nhà nước 13.5
19 C73 Điều dưỡng gây mê. B Hệ không có ngân sách Nhà nước 11
20 C74 Hộ sinh (không tuyển nam) B Có ngân sách Nhà nước 13.5
21 C74 Hộ sinh (không tuyển nam). B Hệ không có ngân sách Nhà nước 11

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương mới nhất

Điểm sàn và học phí Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 2021

Trường Đại học Kỹ Thuật Y tế Hải Dương công bố điểm sàn trúng tuyển đại học 2021 thep phương pháp xét học bạ. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn HMTU và học phí các năm của Đại học Y tế Hải Dương.

Cập nhật:
Top